Thank you for your patience while we retrieve your images.
Visitors 178

Na de lichtstoet konden de kinden de Sint en Zwarte Piet persoonlijk ontmoeten in GLS De Wissel. Ook namen vele kinderen deel aan de lampionnenwedstrijd.